B O Wydawnictwie
okladka

ISSN:

0013-3205 (print version)

Publisher:

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,

Wydawnictwo Key Text

 

Redakcja

Rada Programowa

Marek Belka, Adam Budnikowski, Krzysztof Jajuga,

Wacław Jarmołowicz, Mieczysław Kabaj, Eugeniusz Kwiatkowski,

Jan Lipiński, Aleksander Łukaszewicz, Wojciech Maciejewski,

Jerzy Osiatyński, Stanisław Owsiak, Emil Panek,

Krzysztof Porwit, Antoni Rajkiewicz, Andrzej Sławiński, Andrzej Wernik,

Jerzy Wilkin (przewodniczący Rady), Michał G. Woźniak

Komitet Redakcyjny

Marek Bednarski, Bogusław Fiedor, Marian Gorynia,

Brunon Górecki, Joanna Kotowicz-Jawor, Barbara Liberska,

Adam Lipowski (zastępca redaktora naczelnego),

Zbigniew Matkowski (sekretarz redakcji), Elżbieta Mączyńska,

Adam Noga, Marek Ratajczak, Eugeniusz Rychlewski,

Zdzisław Sadowski (redaktor naczelny),

Tadeusz Smuga, Jan Solarz, Jan Toporowski, Andrzej Wojtyna